truskawkowa_a

13 tekstów – auto­rem jest trus­kawko­wa_a.

Cza­sem wra­cam myśla­mi do tych pięknych młodych chwil:
do kołysa­nek śpiewa­nych przez tatę,
do ba­jek czy­tanych przez mamę,
do te­go sma­ku kaszki z mle­kiem,
do wie­czor­ne­go otu­lania pluszaków żeby każde­mu było jed­na­kowo ciepło,
do tych niewinnych [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 lutego 2012, 14:34

niektóre myśli są to­tal­nie bez sensu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 lutego 2012, 22:01

Idąc pros­to przed siebie roz­glądaj się też po bo­kach. Tam też może być uk­ry­te szczęście. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 stycznia 2012, 19:15

Jeśli Ci na czymś nap­rawdę za­leży Bóg spełni two­je prośby. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 stycznia 2012, 03:56

Nieważne jak bar­dzo byśmy te­go nie chcieli z niektóry­mi rzecza­mi mu­simy się pożegnać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 stycznia 2012, 22:06

Wszys­tkie naj­piękniej­sze myśli po­jawiają siew tuż przed snem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 stycznia 2012, 20:47

Niektórych chwi­li nie da się zapomnieć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 stycznia 2012, 18:53

Niektórych ludzi nap­rawdę nie można zrozumieć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 stycznia 2012, 19:12

Na sta­rość tyl­ko we wspom­nieniach i zdjęciach po­zos­ta­nie całe życie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 grudnia 2011, 12:10

Cza­sem zas­ta­nawiam się ja­kim była bym człowiekiem gdy­bym nie poz­nała ludzi z mo­jej przeszłości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 grudnia 2011, 11:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

truskawkowa_a

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność